Phật Tử CLB Cúc Vàng Trợ Duyên Sớt Bát Cúng Dường Ngày 9/7 năm Mậu Tuất

Đã thành thông lệ, chủ nhật mỗi tuần hàng Phật tử và nhân dân thập phương lại về chùa Ba Vàng để tham dự sớt bát cúng dường chư Tăng, Ni. Ngày 19/08/2018 (tức ngày 09/07/MT) cũng vậy, rất nhiều Phật tử và nhân dân đã thành tâm chuẩn bị vật thực cung kính dâng lên cúng dường Tăng đoàn.

Bên cạnh đó, các thành viên trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa cũng về chùa từ sớm để trợ duyên cho buổi sớt bát. Lễ sớt bát vẽ nên một bức tranh sinh động về hình ảnh Tăng đoàn thời đức Phật tại thế và gieo trồng những hạt giống lành cho người đệ tử tại gia.

Chúc cho các quý Phật tử, nhân dân thập phương tham dự hay trợ duyên cho buổi sớt bát từ nhân duyên này mà đời sống luôn được an vui, vạn sự kiết tường trong ánh từ quang của chư Phật và tăng trưởng phước báo để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ sớm được siêu sinh về cảnh giới an lành.

Kính mời Quý vị cùng theo dõi hình ảnh về buổi khất thực chùa Ba Vàng.

Xem thêm:

-
aa
+
743 lượt xem
12/09/2018

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ