Người cao tuổi có nên xuất gia?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Người xuất gia không phải chỉ đơn giản là những người rời bỏ gia đình, lên chùa sinh sống và xin cạo bỏ tóc là xuất gia. Người xuất gia phải là những người có thể thực hành được pháp giải thoát, biết tu sửa thân tâm, thực hành thiền định. Theo giới luật của Phật, Tỳ kheo Tăng phải thực hành 250 giới, Tỳ kheo Ni thực hành 348 giới thì mới thành tựu được các pháp giải thoát cho mình. Cho nên, việc xuất gia tu đạo không hề dễ dàng gì.

Tại chùa Ba Vàng, nhiều Phật tử khi nghe sự giảng dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, hiểu được sự khổ ở thế gian và thấy trân quý hình tướng người xuất gia. Bởi vậy, nhiều người có mong muốn được xuất gia tu đạo. Tuy nhiên, ở chùa Ba Vàng, quý Thầy khuyến tấn các thiện nam, tín nữ nên xuất gia ở độ tuổi còn trẻ thì sẽ tốt hơn so với việc đi xuất gia khi tuổi đã nhiều. Vậy tại sao lại có việc đó?
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) về vấn đề này.

Các bài nên xem: 

1,258 lượt xem
19/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ