Lợi ích khi làm việc thứ lớp

Tình nguyện viên Khóa tu mùa hè không chỉ là những người tình nguyện viên đơn thuần như ngoài đời, mà là những người tình nguyện viên trong giáo Pháp của Như Lai. Bởi vậy, ngoài việc chăm sóc, giúp đỡ khóa sinh tận tình như một người tình nguyện viên, các bạn tình nguyện viên còn phải học tập, rèn luyện bản thân để thực hành đúng Pháp.
Từ những buổi đầu tập huấn, các bạn tình nguyện viên Khóa tu mùa hè luôn được hướng dẫn tu tập ba tâm: Cung kính - Vâng lời - Biết ơn. Để thực hành được điều đó, việc đầu tiên, các bạn phải thực hành được tác phong làm việc theo thứ lớp. Nhưng thực hành việc đó như thế nào? Lợi ích khi làm việc thứ lớp là gì?
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này trong buổi tập huấn tình nguyện viên Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng năm 2019.
Các bài nên xem: 

682 lượt xem
16/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ