Làng Sujata - Ngôi làng của nàng thôn nữ cúng dường bát cháo sữa cho Đức Phật | Hành hương Ấn Độ

212 lượt xem
09/09/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ