Hoạt kịch: Thông điệp từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng

Kính lạy Đức Thế Tôn
Lòng từ bi vô lượng
Thọ nhận món nấm độc
Độ thợ sắt cunda.

Kính lạy Đức Thế Tôn
Lòng từ bi của Ngài
Là mặt trời soi chiếu
Xoá tan các hiềm nghi.

(Người Là mặt trời soi chiếu
Xoá tan các hiềm nghi …).

Hiềm nghi Bậc thánh thân không bệnh
Hiềm nghi Thân bệnh không đạt đạo
Thế Tôn Lòng từ bi cao vời
Thế Tôn Bậc đạo Sư độ đời
Thế Tôn Lòng từ bi của Ngài
Cho chúng con mãi mãi
An lành thanh cao.

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

1,154 lượt xem
14/03/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ