Hướng dẫn – sắm lễ tu Bát quan trai giới tại nhà/nhóm/đạo tràng

Lời Dẫn Đầu

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! 
Kính thưa quý đạo hữu!
 
Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.
Thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà sẽ không viên mãn công đức vì không cắt ái ly gia được trong một ngày một đêm, nhưng tâm chúng ta hướng tới giới và tinh tấn tu tập thì vẫn thành tựu một số phần công đức.
Chúc các đạo hữu và gia đình tinh tấn, bình an, hạnh phúc!
 

 

I. Đối Tượng Làm Chủ Lễ

Nghi thức dành cho hai đối tượng:
- Nhân dân (chưa quy y Tam Bảo) và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa (đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa.)
- Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa (Phật tử trong các đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, đã bạch xong phát nguyện tu lục hòa 49 ngày)

Lưu ý:
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung nghi thức dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

II. Sắm Lễ

– Sắm 3 bát cơm và 3 cốc nước để dâng cúng lên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng, dâng cúng lên chư Thiên, chư Thần Linh, hiến cúng các vong linh.
– Có thể thay cơm bằng bánh hoặc các vật thực khác, nhưng cần thay mỗi khi cúng.
– Tùy duyên gia đình có hoặc không có hoa quả.

III. Thời Gian – Thời Khóa

1. Nhận Giới

– 5h00: Thời khóa buổi khuya

– Thời khóa buổi sáng:
+ Nhận giới
+ Tụng kinh

– Thời khóa buổi trưa:
+ Tham gia chương trình sớt bát (nếu có)
+ Thọ trai

Thời khóa buổi chiều:
+ Lễ Phật, ngồi thiền
+ Nghe Pháp

– Thời khóa buổi tối: Tùy duyên từ 18h00

2. Xả Giới

Thời gian: vào sáng hôm sau tùy duyên: Từ 4h30 – 7h00

IV. Thỉnh Mời Các Mục Tâm Linh Và Cúng Dường

1. Thỉnh Mời Các Mục Tâm Linh: Đã có trong văn khấn
2. Cúng Dường

– Tùy duyên đặt tịnh tài cúng dường (có hoặc không; hoặc ít, hoặc nhiều), để hồi hướng cho các vong linh, để các vong linh có phúc lành thọ thực, nghe kinh.
– Tịnh tài phát nguyện cúng dường hồi hướng để riêng thành hai phần: 1. Chư Thiên, chư Thần; 2. Vong linh,…
Lưu ý: Tùy duyên có/không thực hành phần này

V. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử xem hướng dẫn tại đây bài: Thông báo số tài khoản của chùa Ba Vàng
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link trên, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

 

13,926 lượt xem
08/10/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ