Hoạt kịch: Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo

Sau 6 năm tu hành khổ hạnh đến giai đoạn ép xác tột cùng, Thái tử Tất Đạt Đa nhận ra lối tu khổ hạnh không đưa đến con đường giác ngộ chân lý. Nhờ bát cháo sữa của nàng Sujata trong giây phút kiệt quệ, Ngài đã hồi tỉnh và trở về con đường trung đạo. Đó là nhân duyên đặc biệt trên con đường thành tựu đạo quả dưới cội Bồ đề của Thái tử Tất Đạt Đa.
Để hiểu rõ hơn về sự kiện này, xin kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem vở hoạt kịch “Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo” trong video trên đây!

Các bài nên xem:

1,046 lượt xem
07/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ