Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Hoạt kịch: Thông điệp từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng

Kính lạy Đức Thế Tôn
Lòng từ bi vô lượng
Thọ nhận món nấm độc
Độ thợ sắt cunda.

Kính lạy Đức Thế Tôn
Lòng từ bi của Ngài
Là mặt trời soi chiếu
Xoá tan các hiềm nghi.

(Người Là mặt trời soi chiếu
Xoá tan các hiềm nghi …).

Hiềm nghi Bậc thánh thân không bệnh
Hiềm nghi Thân bệnh không đạt đạo
Thế Tôn Lòng từ bi cao vời
Thế Tôn Bậc đạo Sư độ đời
Thế Tôn Lòng từ bi của Ngài
Cho chúng con mãi mãi
An lành thanh cao.

Các bài nên xem:

75 lượt xem
31/03/2021

Bình luận (0)