Đức tính cần có để được làm thị giả của Đức Phật

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Đề mục quán giúp tăng trưởng tâm, tăng thượng trí

1. Ngài A-nan nghĩ đến lợi ích cho giáo Pháp, cho số đông, cho mình mà hầu cận Đức Phật, không gây thị phi và chấp những lời thị phi; Phật tử quán chiếu lại hành vi của mình, đã không nghĩ cho giáo Pháp, nên đã gây thị phi và chấp vào những lời thị phi trong những hoàn cảnh nào?

2. Tư duy về nhân quả của những việc làm nếu có đó sẽ tổn giảm các đức tính quý gì?

3. Phát nguyện sẽ chăm chuyên học các quy định và thực hành các quy định về lục hòa cụ thể như thế nào để tích lũy công đức sinh ra các đức tính quý như Ngài A-nan?

43 lượt xem
15/12/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ