Điều đầu tiên người mới xuất gia cần phải tu là gì?

Thời Đức Phật còn tại thế, Tôn giả A-nan có được duyên phước làm thị giả theo hầu bên cạnh Đức Phật. Và ngày nay, ở nhiều chùa chiền, có nhiều người mới xuất gia cũng có duyên được Tăng chúng cắt cử thị giả vị Thầy Bổn Sư dạy đạo cho mình. Nhưng điều này cũng khiến cho rất nhiều người đặt nghi vấn: Nếu thị giả bên vị Thầy của mình như thế thì người mới xuất gia sẽ lấy đâu ra thời gian để tu tập?
Lời chia sẻ trên đây của Cô Phạm Thị Yến sẽ giúp cho các bạn giải đáp được thắc mắc này và có thể hiểu rõ hơn về những điều mà một người mới xuất gia nên làm để giúp bản thân mau thành tựu được trên con đường tu tập!
Các bài nên xem:

Hành trang đặc biệt dành cho người có lý tưởng xuất gia
Cung kính hình tượng người xuất gia được phúc báu như thế nào?
Đoạn tình cảm để giữ vững chí nguyện xuất gia
Tâm nguyện độ người xuất gia | Thầy Thích Trúc Thái Minh

446 lượt xem
28/02/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ