Dâng hoa cúng dường nơi ghi dấu sự kiện Đức Phật thành đạo

Tháp Đại Giác tại Bồ đề đạo tràng là một trong tứ thánh tích, nơi ghi dấu sự kiện Đức Phật chứng đạo, thành tựu Vô thượng chánh đẳng chánh giác sau 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ đề. Trong chuyến hành hương về đất Phật, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã dâng hoa cúng dường và cùng nhiễu quanh tháp Đại Giác.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

co-pham-thi-yen-cung-phat-tu-nhieu-quanh-thap
Với những vòng hoa trên tay, Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đi nhiễu quanh tháp Đại Giác.
co-pham-thi-yen-dang-loi-tac-bach
Cô Phạm Thị Yến đã đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng dâng lời tác bạch tại tháp Đại Giác.
dang-hoa-thap-dai-giac-ngo
Cô Phạm Thị Yến dâng vòng hoa thể hiện tấm lòng thành kính của người con Phật tại tháp Đại Giác trong thánh tích Bồ đề đạo tràng, Ấn Độ.
dang-cong-choa-cung-duong
Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng dâng những vòng hoa lên cúng dường tại tháp Đại Giác.
dat-chan-tai-chu-thanh-tich
Niềm xúc động của người con Phật khi được đặt chân tới một trong tứ thánh tích, nơi ghi dấu sự kiện Đức Phật thành đạo.
niem-xuc-dong-dat-chan-toi-tu-thanh-tich
Niềm xúc động của người con Phật khi được đặt chân tới một trong tứ thánh tích.

Các bài nên xem:

772 lượt xem
03/09/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ