Cúng dường trong tâm giác ngộ - Phật tử thực hành công hạnh Bồ đề nơi xứ xa

Thường trực trong mình tâm hộ trì Tam Bảo, bởi vậy mà khi đi đến bất cứ nơi đâu, Cô cũng hướng tới làm những việc thiện, mang lại phúc lành trong Tam Bảo.

Cùng trong chuyến hoằng Pháp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh tại đất nước Nhật Bản, Cô Phạm Thị Yến đã có dịp được cùng Sư Phụ, chư Tăng và các Phật tử trong đạo tràng Phật tử xa xứ ghé thăm chùa Đại Nam (Himeji, Hyogo, Nhật Bản) và chùa Kokutai (Hiroshima, Nhật Bản).

“Chúng ta cúng dường vào chùa dù chỉ để tô tượng, nhưng tâm chúng ta hướng tới Phật, hướng về sự giác ngộ, sẽ làm cho Phật Bảo ở trong chúng ta hướng tới tính giác ngộ của mình.” - Trích lời Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).

Tại đây, Cô Phạm Thị Yến đã đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng thành kính dâng phẩm vật và tịnh tài lên cúng dường Tam Bảo tại 2 ngôi chùa trên.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

phat-tu-thanh-kinh-cung-duong-chu-tang
Hướng tâm theo lời tác bạch của Sư Phụ, các Phật tử thành kính chắp tay trang nghiêm hướng về ngôi Tam Bảo tại chùa Kokutai (Hiroshima, Nhật Bản).
Co-Pham-Thi-Yen-cung-cac-Phat-tu-2
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong đạo tràng Phật tử xa xứ Nhật Bản thành kính hướng về ngôi Tam Bảo tại chùa Kokutai (Hiroshima, Nhật Bản).

 

Voi-tam-nguyen-ho-tri-Tam-Bao
Với tâm nguyện hộ trì Tam Bảo, cô Phạm Thị Yến đã đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng thành kính dâng tịnh tài lên cúng dường Tam Bảo tại chùa Kokutai (Hiroshima, Nhật Bản). 
Voi-tam-kinh-tin-Tam-bao
Với tâm kính tín Tam Bảo và thực hành công hạnh Bồ Đề,  Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong đạo tràng Phật tử xa xứ Nhật Bản đã đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng thành kính dâng phẩm vật và tịnh tài lên cúng dường chư Tăng tại chùa Đại Nam (Himeji, Hyogo, Nhật Bản).

Các bài nên xem:

481 lượt xem
03/05/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ