Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

“Con làm thế nào để cha mẹ hiểu con hơn ?” | Phật tử Phạm Thị Yến

“Con làm thế nào để cha mẹ hiểu con hơn ?” | Phật tử Phạm Thị Yến

32 lượt xem
27/07/2020

Bình luận