Chư Tăng Ni, Phật tử kinh hành tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu hóa giải dịch bệnh Covid-19

Trong những ngày vừa qua, dịch bệnh Covid-19 chủng virus mới đã bùng phát trở lại tại đất nước Việt Nam và có nguy cơ lây lan rộng trong xã hội. Vâng theo sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng Ni và Phật tử tại chùa Ba Vàng (hiện đang ở chùa) thực hành theo lời Phật dạy, đã phát nguyện tu tập, kinh hành và tụng kinh Tam Bảo, làm các thiện sự, công đức để hồi hướng cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, đất nước được thái bình.
Hôm nay, rạng sáng ngày 10/6/Canh Tý (tức 30/7/2020) - là ngày đầu tiên trong chương trình tu tập, chư Tăng Ni, Phật tử tại chùa đã kinh hành xung quanh khuôn viên chùa và tán tụng bài kinh Tam Bảo.

Chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng kinh hành tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu hóa giải dịch bệnh Covid-19
Chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng kinh hành tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu hóa giải dịch bệnh Covid-19
Ngày đầu tiên trong chương trình tu tập, chư Tăng Ni, Phật tử tại chùa đã kinh hành xung quanh khuôn viên chùa và tụng vang  bài kinh Tam Bảo
Ngày đầu tiên trong chương trình tu tập, chư Tăng Ni, Phật tử tại chùa đã kinh hành xung quanh khuôn viên chùa và tụng vang
bài kinh Tam Bảo

Trong bài kinh “Vesali thiên tai, dịch họa” kể rằng: Khi thành Vesali bị dịch bệnh, hạn hán kéo dài, Đức Phật đã chỉ dạy chư Tăng đi quanh thành Vesali 3 vòng, tụng kinh tán dương công đức Tam Bảo. Nhờ năng lực của Tam Bảo và năng lực tăng thượng tâm của Tăng đoàn, thành Vesali đã nhanh chóng thoát khỏi dịch bệnh, hạn hán. Bởi vậy, nương theo lời Phật dạy, Sư Phụ đã chỉ dạy chư Tăng Ni, Phật tử trong vòng 7 ngày (mỗi ngày 2 thời sáng - tối) kinh hành xung quanh chùa để tụng kinh tán dương công đức của Tam Bảo, với lòng tin năng lực hòa hợp của Tăng chúng và sự thực hành 6 pháp hòa kính của các Phật tử sẽ góp phần đẩy lùi được dịch bệnh.
Chương trình tu tập kinh hành tụng kinh Tam Bảo vẫn tiếp tục được diễn ra trong những ngày tiếp theo tại chùa Ba Vàng (từ ngày 10/6 đến 17/6/Canh Tý - tức 30/7 đến 06/8/2020). Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nương theo lời Phật dạy, Sư Phụ đã chỉ dạy chư Tăng Ni, Phật tử trong vòng 7 ngày (mỗi ngày 2 thời sáng - tối) kinh hành xung quanh chùa để tụng kinh tán dương công đức của Tam Bảo
Nương theo lời Phật dạy, Sư Phụ đã chỉ dạy chư Tăng Ni, Phật tử trong vòng 7 ngày (mỗi ngày 2 thời sáng - tối) kinh hành xung quanh chùa để tụng kinh tán dương công đức của Tam Bảo
Các Phật tử tụng đọc kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch COVID-19
Các Phật tử tụng đọc kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch COVID-19
Các Phật tử đã phát nguyện tu tập, kinh hành và tụng kinh Tam Bảo, làm các thiện sự, công đức để hồi hướng cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, đất nước được thái bình
Các Phật tử đã phát nguyện tu tập, kinh hành và tụng kinh Tam Bảo, làm các thiện sự, công đức để hồi hướng cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, đất nước được thái bình

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,226 lượt xem
30/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ