Cách hướng tâm cúng dường để thành tựu mong muốn


Cách hướng tâm cúng dường để thành tựu mong muốn

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,026 lượt xem
09/02/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ