Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bí quyết để tạo phúc báo?

“Có phúc, có đức mặc sức mà ăn”
Chữ phúc trong cuộc sống mỗi người rất quan trọng! Vậy bí quyết để tạo ra phúc báo trong cuộc sống là gì?

Tạo Ra Phúc Báo Như Thế Nào?

Trong 10 niệm niệm Phật thì có niệm: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí. Một người mà chuyên niệm niệm Thí, họ cũng đầy đủ công đức vãng sinh Tây Phương. Tức là luôn luôn làm các việc để bố thí thì khiến cho người khác hoan hỷ khi đó tâm mình có xả thí.

Trong tứ vô lượng tâm: Từ, bi, hỷ, xả. Cho nên Pháp bố thí đem lại lợi ích xả tâm rất lớn. Bố thí thì sẽ phát triển từ bi. Bố thí sinh hỷ lạc. Vậy một Pháp thí có thể thành tựu được tứ vô lượng tâm.

Tứ vô lượng tâm là: Từ, bi, hỷ, xả! Cho nên là Yến đã thực hành Pháp thí, đang thực hành Pháp thí và sẽ thực hành Pháp thí cho tới ngày thành tựu Vô Thượng Bồ Đề. Không một lúc nào ngừng nghỉ quán chiếu xem mình bố thí được cái gì. Nếu bố thí được cái gì thì sẽ bố thí bằng hết những cái mà mình sẽ làm lợi ích chúng sinh.

89 lượt xem
26/10/2019

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục