Bài kinh: Con Đường Tám Ngành

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá-vệ (Sàvatthi), tại Thắng Lâm (Jetavana), khu vườn ông Cấp Cô Độc (Anàthapinkida). Ngài cho gọi các Tỷ kheo:
- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về người không Chân nhân và người không Chân nhân còn hơn cả người không Chân nhân; về bậc Chân nhân và bậc Chân nhân còn hơn cả bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý...

– Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định.
Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người không Chân nhân.

Này các Tỷ-kheo, thế nào là người không Chân nhân còn hơn cả người không Chân nhân?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình có tà kiến, còn khích lệ người khác có tà kiến; có tà tư duy…; có tà ngữ…; có tà nghiệp…; có tà mạng…; có tà tinh tấn…; có tà niệm…; có tà định, còn khích lệ người khác có tà định.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là người không Chân nhân còn hơn cả người không Chân nhân.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có chánh tri kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tinh tấn, có chánh niệm, có chánh định.
Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là bậc Chân nhân.

Này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Chân nhân còn hơn cả bậc Chân nhân?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình có chánh tri kiến, còn khích lệ người khác có chánh tri kiến; có chánh tư duy…; có chánh ngữ…; có chánh nghiệp…; có chánh mạng…; có chánh tinh tấn…; có chánh niệm…; có chánh định, còn khích lệ người khác có chánh định.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bậc Chân nhân còn hơn cả bậc Chân nhân.

(Trích soạn từ: Kinh Tạng Nam Truyền, Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2, chương 4: Bốn pháp, phẩm Bậc Chân Nhân, Con Đường Tám Ngành, tr. 310-312, Hòa thượng Thích Minh Châu – Việt dịch)

-
aa
+
7,685 lượt xem
14/12/2022

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. L
  L

  Lê Thị Mai

  22/01/2023
  Con xin thành kính tri ân trên Sư Phụ, tri ân Đại Tăng Chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm ạ
 2. L
  L

  Lê Thị Mai

  21/12/2022
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con thật may mắn khi được là đệ tử của Đức Phật ạ. Con xin tri ân công đức Sư Phụ là thầy dẫn dắt chúng con trên bước đường tu tập ạ