Bài hát: Rèn luyện yêu thương - Khóa tu mùa hè

Nhạc và lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối khí: Huy Lee

Thể hiện: Ngọc Linh, Đức Thành cùng nhóm nhảy Ban tài năng Chùa Ba Vàng 

-----

Lời bài hát: 

Hây hây hây.
Hây hây hây.
Nắng đã lên đầu rẫy
hè dang tay vẫy chào
áng mây trên trời cao như có điều muốn hỏi

Đi đâu chơi bây giờ
mà không phí thì giờ,
vừa vui, bổ ích?
Đi đâu nào bạn ơi?

Bạn hỏi thì tôi xin thưa
Nơi chúng ta hãy đến
gặp con người dễ mến
như anh chị em trong nhà
nơi dạy cách yêu thương
nơi dạy chúng ta tha thứ
là la là la lá
ấy là khoá tu mùa hè.

Thân ấy là khoá tu
khoá tu, khóa tu.
Thương ấy là khoá tu - khoá tu mùa hè.
Thân ấy là khoá tu
khoá tu, khóa tu.
Thương ấy là khoá tu - khoá tu mùa hè.

Học rèn luyện yêu thương
tràn ngập tình yêu thương
tập thực hành yêu thương
là khoá tu mùa hè. (hê…ấy)

Học rèn luyện yêu thương
tràn ngập tình yêu thương
tập thực hành yêu thương
là khoá tu mùa hè.

Là la là la la.
Là la là la la.
Là la là la la.
Là khóa tu mùa hè. (hê ấy)

Là la là la la
Là la là la la
Là la là la la
Là khóa tu mùa hè.

Học rèn luyện yêu thương
tràn ngập tình yêu thương
tập thực hành yêu thương
là khoá tu mùa hè. (hê…ấy)

Học rèn luyện yêu thương
tràn ngập tình yêu thương
tập thực hành yêu thương
là khoá tu mùa hè.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/1jL_Rt47aGE1D0WTNBn2IZwvp91PvpCHX/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
325 lượt xem
29/06/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ