Bài hát: Nghe bà kể chuyện “Cuội già”

Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Chu Oanh

Thể hiện: Ban tài năng chùa Ba Vàng

Biên đạo: Vũ Ninh

-----

Lời bài hát: 

Lêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lều
Lêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lêu

Trung thu, trăng đến chơi nhà,
nghe bà kể chuyện Cuội già ngồi gốc cây.

Chú cuội ngồi gốc cây đa
để trâu ăn lúa gọi cha ời ời.
Cha còn cắt cỏ trên trời
mẹ còn cưỡi ngựa đi mời ông Bô.
Ông Bô mà lấy bà Bô
đẻ ra cá chép, cá rô đầy đồng.
Chú cuội ngồi gốc cây đa
trung thu trăng sáng cùng Hằng Nga vui đùa.

Bà ơi, con hỏi đôi lời:
Cuội bao nhiêu tuổi mà vẫn ngồi gốc đa?

Bà rằng, Cuội chẳng biết già
trung thu trăng sáng, Cuội hiện ra trên trời.
Ai mà nói dối ở đời
theo chân Cuội dẫn lên trời trông trăng.

Chú cuội ngồi gốc cây đa
để trâu ăn lúa gọi cha ời ời.
Cha còn cắt cỏ trên trời
mẹ còn cưỡi ngựa đi mời ông Bô.
Ông Bô mà lấy bà Bô
đẻ ra cá chép, cá rô đầy đồng.
Chú cuội ngồi gốc cây đa,
trung thu trăng sáng cùng Hằng Nga vui đùa.

(Cháu)
Bà ơi, con hỏi đôi lời:
Cuội bao nhiêu tuổi mà vẫn ngồi gốc đa?

(Bà)
Bà rằng, Cuội chẳng biết già
trung thu trăng sáng, Cuội hiện ra trên trời.
Ai mà nói dối ở đời
theo chân Cuội dẫn lên trời trông trăng.

Lêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lều
Lêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lêu
Lêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lều
Lêu lêu lêu lêu hế lếu hê lêu lêu

Trung thu, trăng đến chơi nhà
nghe bà kể chuyện Cuội già ngồi gốc cây.
Ai mà nói dối ở đời theo chân Cuội dẫn lên trời trông trăng.

Các bài nên xem:

 

 

95 lượt xem
11/08/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ