Bài hát: Đức Phật thành đạo chúng sinh vui mừng

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Hồng Ánh, Hoàng Tú, Thu Lương cùng vũ đoàn BamBoo

Biên đạo múa: Lan Anh


Lời bài hát:

Ai ơi, suy lý mà xem, trên từ chư Thiên
Dưới tới loài người, không ai sánh bằng, không ai sánh bằng Đức Phật Thích Ca
Ngài chỉ cho ta lý nhân - duyên - quả
Ngài chỉ cho ta vun trồng cây “tâm”
Vun trồng cây “đức”, hạnh phúc muôn đời
Ngài chỉ cho ta lý nhân - duyên - quả
Ngài chỉ cho ta vun trồng cây “tâm”
Vun trồng cây “đức”, hạnh phúc muôn đời.

Nào, chúng ta cùng nắm tay nhau đi trên con đường mà Đức Phật Thích Ca đã đi.
Nào, chúng ta cùng nắm tay nhau đi hết con đường mà Đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy cho chúng ta

[RAP]
Nào, chúng ta hãy cùng nhau nắm tay
Qua con đường tám ngành giải thoát
Chánh kiến luôn luôn được sáng suốt
Và ai ơi, đừng có so bì
Tư duy thì cũng cần chân chánh
Cái miệng xinh nên giữ chánh ngữ
Chánh nghiệp cần nên giữ khư khư
Chánh mạng nuôi thân
Tinh tấn chuyên cần
Chánh tâm, chánh niệm
Chánh định thứ tám.

Ai ơi, suy lý mà xem, trên từ chư Thiên
Dưới tới loài người, không ai sánh bằng
Không ai sánh bằng Đức Phật Thích Ca.
Trên trời chư Thiên trỗi nhạc, rải hoa
Dưới đất bằng, anh em ta ca hát vui mừng
Mừng Đức Phật Thích Ca thành đạo.

Nào, chúng ta cùng nắm tay nhau đi trên con đường mà Đức Phật Thích Ca đã đi
Nào, chúng ta cùng nắm tay nhau hát ca vui mừng
Mừng Đức Phật Thích Ca thành đạo.

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,034 lượt xem
22/12/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ