Bài hát: Búp sen hồng vui khoá tu mùa hè

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sản xuất âm nhạc: Thế Phương VBK

Sáng tác nhạc: Đỗ Minh

Biên đạo: Đinh Yến

Thể hiện: Quán quân Model kid Rồng - Nhã Uyên, Khoa An, Hải Nam, Bảo Lâm cùng Ban tài năng chùa Ba Vàng 
-------

Lời bài hát: 

Lá la là là la lá la là
búp sen hồng (này)
núng na núng nính
thích thú vui chơi
theo khoá tu mùa hè.

Bạn ve ơi (ấy)
là bạn ve ơi
bạn bè sao
mà đông vui quá
ở nhà ta
không thấy thế bao giờ.

Tự gấp chăn (này)
rồi tự ăn cơm
tự rửa tay
không cần giúp nhé
vui lắm thay
là khi đi xếp hàng
là lá la là là lá la.


Tự gấp chăn (này)
rồi tự ăn cơm
búp sen hồng
chúng con vui lắm đấy
Thật là vui là khoá tu mùa hè
Búp sen hồng
chúng con vui lắm đấy
Thật là vui là khoá tu mùa hè
là lá la là lá la la là
Thật là vui là khoá tu mùa hè
là lá la là lá la la là
Thật là vui là khoá tu mùa hè
là lá la là lá la la là
là lá la là lá la la là
là lá la là lá la la là.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/16dH2MozdG5W4egj8Ztb9d77TvEUGQP0p/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

-
aa
+
372 lượt xem
26/06/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ