Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Một số ý nghĩa về nơi Đức Phật đản sinh – Sơ đồ tu Phật tâm

Bồ Tát Hộ Minh khi giáng sinh xuống trần gian kiếp cuối cùng để tu hành thành Phật, nhiều người nghĩ rằng Ngài phải ra đời ở trong cung vàng điện ngọc, nhưng Ngài lại đản sinh ở dưới cội cây vô ưu, tại vườn Lâm Tỳ Ni – trên đường hoàng hậu Ma Da trở về quê mẹ.
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu để biết về ý nghĩa nơi đản sinh của Đức Phật tại sơ đồ tư duy dưới đây!

Một số ý nghĩa về nơi Đức Phật đản sinh
Sơ đồ từ suy – Ý nghĩa về nơi Đức Phật đản sinh 

Các bài nên xem:

56 lượt xem
07/05/2020

Bình luận