Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Xuất gia là “được sống”

“Đi xuất gia” là ta gửi cuộc đời của chúng ta vào đúng chân lý. Chúng ta từ vô lượng kiếp đã gửi cuộc đời của chúng ta vào sự mê lầm và đến kiếp này chúng ta quyết định gửi cuộc đời chúng ta vào chân lý để thành tựu được chân lý. Chúng ta phải tự nhận biết về chính mình như vậy. Đó là một quyết định sáng suốt nhất trong vô lượng kiếp khác chúng ta chưa làm được. Chứ không phải chúng ta là người từ bỏ gia đình để đi tìm một cái gì đó không cao quý. Điều đó thì chúng ta gọi là “con bắt đầu được sống với chân lý, được sống với lý tưởng, còn từ vô lượng kiếp trước là phải sống, bị sống”.
_Trích lời Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)_

Các bài liên quan:

Xuất gia và nghiệp của người nữ

Điều đầu tiên người mới xuất gia cần phải tu là gì?

Những chướng ngại khi xuất gia ở các độ tuổi khác nhau

Đoạn tình cảm để giữ vững chí nguyện xuất gia

Tâm nguyện độ người xuất gia | Thầy Thích Trúc Thái Minh

38 lượt xem
23/06/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục