“Tùy Hỷ Công Đức” Trong 10 Nguyện Của Đức Phổ Hiền Bồ Tát Nghĩa Là Gì?

Chúng ta thường nghe cụm từ “tùy hỷ công đức” giữa những người Phật tử với nhau. Nhưng chắc hẳn rằng không phải ai cũng hiểu được hết ý nghĩa của “tùy hỷ công đức” và phải “tùy hỷ công đức” như thế nào để được nhiều lợi lạc nhất?
Xin mời quý đạo hữu cùng lắng nghe video sau đây để hiểu hơn về hạnh tùy hỷ công đức của Đức Phổ Hiền Bồ Tát.

Xem thêm:

Cách Làm Phước Để Được Hưởng Nhiều Đời

Phật Sự Công Quả Trong Khóa Tu: Báo Tứ Trọng Ân

Tinh Tấn Trong Các Duyên Làm Phật Sự Được Lợi Ích Gì?

 

 

154 lượt xem
08/11/2019

Bình luận