Tu Bát quan trai tại nhà thế nào để được nhiều công đức? - Sơ đồ tu Phật tâm

Với mong muốn góp phần hóa giải, tiêu trừ dịch bệnh Covid-19 theo lời Phật dạy, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã phát nguyện tu tập Bát quan trai giới tại nhà. Tuy nhiên, đời sống tại gia còn nhiều ràng buộc nên sẽ có những chướng duyên cản trở đến việc thực hành giới Bát quan trai được trọn vẹn.
Vậy muốn được nhiều công đức khi tu Bát quan trai tại nhà, Phật tử chúng ta nên thực hành như thế nào? Sơ đồ tư duy dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu hơn về cách tư duy và phương pháp khi tu Bát quan trai tại nhà được lợi ích.

tu-BQGT-tại-nhà-ntn-để-được-nhiều-công-đức

 Sơ đồ tư duy - Tu Bát quan trai tại nhà thế nào để được nhiều công đức?

Bài viết nên xem:

4,601 lượt xem
05/04/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ