Trong núi không có Phật - Tại sao lại vào núi tu? | Trạch Pháp thường kỳ 03/8/Tân Sửu

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Sử kể rằng, khi vua Trần Thái Tông tìm vào núi tu tập, gặp được Quốc sư Phù Vân và đã được Quốc sư khuyên rằng: “Trong núi vốn không có Phật, Phật ở ngay trong lòng”. Câu nói này đã tạo sự hiềm nghi cho rất nhiều tín đồ Phật tử, bởi lẽ nếu trong núi không có Phật, tại sao Đức Phật luôn dạy Tăng chúng đệ tử của mình phải lấy núi rừng là nhà.

Nhân câu hỏi của một bạn trẻ gửi về, trong buổi trạch Pháp thường kỳ ngày 03/8/Tân Sửu vừa qua, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã giải đáp mối nghi này cho các Phật tử thông qua chủ đề: “Trong núi không có Phật, tại sao lại vào núi tu?”.

Cũng nhân buổi trạch Pháp, Cô đã chia sẻ về các trường hợp chuyển hóa và những dòng cảm nhận hạnh phúc của các Phật tử khi tu tập trong chương trình an cư kiết hạ. Qua đây, Cô sách tấn các Phật tử tinh tấn tu tập, phát khởi nguồn tâm mong cầu giải thoát để giữ gìn mạng mạch Phật Pháp mãi ở đời.

-
aa
+
1,249 lượt xem
09/09/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ