Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Thực tập ngồi thiền – cảm niệm ân đức của Phật

“Từ việc tập ngồi thiền, xoay vào những tâm vọng động của mình, chúng con mới có thể thấy được công đức tu hành của Đức Phật là sự thanh tịnh trong tâm của Ngài sau bao nhiêu thời kỳ chiến đấu với nội tâm và ngoại ma.” – Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán).

Nhân kỷ niệm ngày đức Phật thành đạo, đêm 08/12/Canh Tý (tức 20/01/2021), được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã được tập thực hành ngồi thiền để theo dõi và nhận diện các vọng tưởng là thiện hay bất thiện; từ đó, biết cách tư duy để loại trừ những vọng tưởng bất thiện trong tâm của mình.

Thực tập ngồi thiền và theo dõi nội tâm của mình như vậy, các Phật tử càng cảm niệm được ân đức của Đức Phật trong 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề chiến đấu với nội ma và ngoại ma để thành tựu đạo quả.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thực tập ngồi thiền - cảm niệm ân đức của Phật
Chương trình Thiền hành – Kính mừng Đức Phật thành đạo tại chùa Ba Vàng
Cô Phạm Thị Yến ngồi thiền
Cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB Cúc Vàng 
Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng ngồi thiền
Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng thực tập ngồi thiền, xoay vào những tâm vọng động của mình
Thực hành ngồi thiền tư duy để loại trừ những vọng tưởng bất thiện trong tâm của mình
Phật tử thực hành ngồi thiền tư duy để loại trừ những vọng tưởng bất thiện trong tâm 
Phật tử thực hành ngồi thiền
Hình ảnh được ghi nhận thêm

Các bài nên xem:

9 lượt xem
21/01/2021

Bình luận