Sinh Nhật 2 Tuổi Ý Nghĩa Của Người Con Phật

Cô Chủ nhiệm CLB từng nói: “Tất cả các Phật tử, ai là thành viên trong CLB Cúc Vàng, chúng ta sẽ lấy ngày sinh nhật của CLB là ngày sinh nhật của mình, ngày đó mình sẽ được cống hiến, mình sẽ được tu tập, mình sẽ được trưởng dưỡng. Vì người con Phật nếu còn đau đáu nhớ về ngày sinh nhật của mình thì sẽ còn tâm ái, còn phải sinh ra trong luân hồi.”

Cô Chủ nhiệm và trưởng phó các đạo tràng cùng nhau cắt bánh sinh nhật.

Cô Chủ nhiệm và trưởng phó các đạo tràng cùng nhau cắt bánh sinh nhật.

Cô Chủ nhiệm và trưởng phó các đạo tràng cùng nhau cắt bánh sinh nhật.

Trên tinh thần đó, tối ngày 03/2 năm Kỷ Hợi (tức ngày 08/3/2019) được sự cho phép trên Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng, CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã long trọng tổ chức buổi lễ mừng sinh nhật CLB 2 tuổi trong không khí thắm tình đạo vị. Lễ sinh nhật vui tươi với những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do chính những thành viên trong CLB biểu diễn và cũng không kém phần sâu lắng.

Tiết mục văn nghệ

Tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" do các Phật tử trong CLB biểu diễn.

Nghe Cô Chủ nhiệm sách tấn về ngày sinh nhật của người con Phật, nghe Câu chuyện chuyển nghiệp của chính Phật tử thuộc CLB hay khi nhìn lại chặng đường tu tập một năm qua, ai cũng thấy lòng mình xúc động, bồi hồi. Một năm qua, dưới sự giáo dưỡng của trên Thầy cùng đại Tăng và sự dìu dắt của Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến, các thành viên trong CLB đã dần trưởng thành hơn trên bước đường tu tập và có sự đóng góp rất lớn trong quá trình phụng sự Tam Bảo. Bởi vậy, Cô chủ nhiệm đã tán thán tinh thần phụng sự của các Phật tử và mong sao các đạo hữu sẽ tiếp tục tinh tấn, phát huy hơn nữa tinh thần này để làm lợi ích cho mình và cho mọi người.

Cô Chủ nhiệm sách tấn đại chúng về ngày sinh nhật.

Cô Chủ nhiệm sách tấn đại chúng về ngày sinh nhật.

Chia sẻ câu chuyện chuyển nghiệp qua pháp thỉnh oan gia trái chủ của chính Phật tử thuộc CLB

Chia sẻ câu chuyện chuyển nghiệp qua pháp thỉnh oan gia trái chủ của chính Phật tử thuộc CLB

Chia sẻ câu chuyện chuyển nghiệp qua pháp thỉnh oan gia trái chủ của chính Phật tử thuộc CLB

Chia sẻ câu chuyện chuyển nghiệp qua pháp thỉnh oan gia trái chủ của chính Phật tử thuộc CLB

Buổi sinh nhật kết thúc, nhắc các Phật tử nhớ về hạnh nguyện của Sư Phụ, nhớ về ân đức của Sư phụ và báo đáp công ơn đó bằng cách: “Phụng sự chúng sinh là cúng dường Chư Phật” và cũng nhắc mọi người luôn nhớ về nguyện Bồ Đề: “Phát Tâm Bồ Đề, Hộ Trì Tam Bảo, Chuyển Tải Phật Pháp, Rộng Khắp Thế Gian” để từ nơi nguyện này, sẽ sinh ra các Phật tử trong các kiếp sau.

Thông Báo Các Kênh Truyền Thông của Phật Tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

433 lượt xem
10/03/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ