Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

(Radio tâm sự số 15) Chờ đợi có đủ duyên được xuất gia

Xuất gia vào trong giáo Pháp của Phật là một lý tưởng vô cùng cao đẹp, nguyện dấn thân mình vì mục đích giải thoát “trên cầu thành Phật, dưới nguyện độ tận chúng sinh”. Thế nhưng, khi phát Bồ Đề tâm quyết chí xuất trần, không phải ai cũng có thể thuận duyên dễ dàng bước chân vào ngôi nhà của Như Lai. Có thể, vì chí nguyện của họ chưa thật sự vững chắc, vẫn còn lưu luyến dục lạc ở thế gian; cũng có thể vì chướng duyên ngoại cảnh như bị gia đình ngăn cấm;… Vậy khi đứng trước hoàn cảnh như vậy, chúng ta nên lựa chọn tiến thêm một bước để xuất gia làm lợi ích chúng sinh, hay lùi lại một bước để sống cuộc sống đời thường của người cư sĩ tại gia?

3 lượt xem
03/12/2017

Bình luận