Phật tử xa xứ đạo tràng Busan Hàn Quốc nghe giảng Pháp ngày 14/06/Quý Mão

Dù còn nhiều gia duyên ràng buộc, nhưng các phật tử xa xứ trong đạo tràng Busan Hàn Quốc vẫn cố gắng thu xếp thời gian tham gia nghe buổi giảng pháp thường kỳ trong tháng này.
Trong buổi giảng pháp này, Sư Phụ Thích Trúc Thái đã giảng cho hàng Phật tử rằng: đối với người sơ cơ học đạo cần thiết nhất là rèn luyện tâm cung kính vì đó là nền tảng đem lại sự hòa hợp cho đại chúng. Một xã hội tôn trọng sự kính lễ thì sẽ có được sự an ổn. Ngoài ra thông qua bài giảng pháp này, hàng Phật tử còn hiểu được thế nào là tâm hòa hợp không giữ hiềm hận, buông xả những phiền não chấp trước không để trong lòng để tránh phiền não, khổ đau cho chính mình.
Những bài học quý giá này sẽ là hành trang trên bước đường tu nhân học đạo của các Phật tử để dần bước đi trên con đường giải thoát sinh tử luân hồi.
Dưới đây là một số hình ảnh được chia sẻ:
QM년6월14일 타향 부산 한국 법학 강의
그는 일에 묶여 있는 데 타향 부사 서울 도량은 불교신자들이 한 달에 열심히 법학 강의 듣도록 시간을 잘 쟁길 노력했습니다.
강의법 중에는 교수님 THICH TRUC THAI MINH께서 불교신자에게 이렇게 말씀하시는데 초보자에게는 공경한 마음수련을 가장 필요하다. 왜냐하면 대중이 화합할 수 있는(토대 )기초 때문이다. 밖에 법학 강의 통해서 불교신자들은 원망하지 않은 화합의 마음이 어떻게 이해하고 자신의 괴롭고 번뇌하는 피하기 위 해서 마음에 두지 않는습니다.
이러한 귀중한 교훈은 점차 윤회로부터 해방의 길을 걸어가는 불교의 수행도의 짐이 될 것입니다.
다음은 몇 가지 사진들이 공유:
IMG_0997
Phật tử xa xứ Hàn Quốc chăm chú nghe giảng Pháp
IMG_0998
Phật tử xa xứ Hàn Quốc chăm chú nghe giảng Pháp
Link đăng ký tham gia đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng:
100 lượt xem
26/08/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ