Phật Tử CLB Cúc Vàng Trợ Duyên Trong Đàn Lễ Dược Sư

 

Vậy là chỉ còn 6 ngày nữa là đàn lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ Quốc Thái Dân An chùa Ba Vàng sẽ hoàn mãn (ngày 29 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Kể từ ngày khai đàn (ngày 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), rất nhiều Phật tử và du khách thập phương khắp nơi đã về chùa Ba Vàng sắm sửa hương hoa, dâng lên cúng dường Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng để cầu an đầu năm.

Trong những ngày diễn ra đàn lễ Dược Sư, vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ cùng Đại Tăng, hơn 95 đạo tràng hiện đang tu học tại chùa Ba Vàng luân phiên nhau về chùa tu tập, tụng kinh lễ Phật, trì trai giữ giới. Ngoài việc tu tập, các Phật tử cũng tinh tấn trong việc làm Phật sự, hộ trì Tam Bảo, trợ duyên cho đàn lễ Dược Sư. Công việc của các Phật tử làm phận sự nơi bày đàn lễ Dược Sư là hướng dẫn du khách thập phương ghi sớ cầu an, cầu siêu, giới thiệu về sự tu tập của chùa cho du khách và bày đàn thí thực cúng chúng sinh vào mỗi buổi chiều. Sau khi lễ cúng thí thực đã hoàn mãn, các Phật tử sẽ sắp lại bàn chẩn tế, bao sái lại ban thờ…

Mặc dù, ngày nào cũng đón tiếp số lượng khách lớn, đặc biệt là những ngày cuối tuần lại càng đông hơn nhưng nụ cười hoan hỷ vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt các Phật tử. Bởi lẽ ngoài việc tu cho mình, các Phật tử còn theo nhân duyên tu tập đó mà hồi hướng phước lành đến cho nhân dân, du khách thập phương có duyên lành với Tam Bảo, sống an lạc trong Pháp hỷ lục hòa của chư Tăng. Hy vọng rằng các Phật tử sẽ duy trì tinh thần phụng sự này, tinh tấn tu tập, trợ duyên cho đàn lễ Dược Sư đến ngày viên mãn.

Các bạn có thể xem thêm tại: Phật Tử CLB Cúc Vàng Tu Tập Trong Đàn Lễ Dược Sư – Chùa Ba Vàng

Thông Báo Các Kênh Truyền Thông của Phật Tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

 

874 lượt xem
28/02/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ