Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phật tử CLB Cúc Vàng phải là người thật tu | Trạch Pháp thường kỳ ngày 03/2/Canh Tý

Các bài nên xem:

3.730 lượt xem
16/12/2020

Bình luận (19)

 1. N
  N

  Nguyễn Hồng Nhung

  27/01/2022

  Có những vị Tăng giới của người Phật tử tại gia chưa giữ được mà vẫn còn sát sinh hại vật. Người Thầy như vậy chúng ta cần từ bỏ ngay.

 2. N
  N

  Nguyễn Hồng Nhung

  27/01/2022

  Mỗi người đệ tử Phật cần giữ vững niệm quy y. Khi gia đình xảy ra bất cứ vấn đề gì trong gia đình cần tỉnh táo để nương tựa Tam Bảo tu tập tinh tấn chứ không vì thế mà đi theo thầy tà. Việc chọn Thầy vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Người Thầy đó đã tu đúng Chính Pháp của Phật hay chưa và bản thân Thầy có giữ đúng giới chưa để chúng ta nhìn nhận và theo Thầy cho đúng

 3. N
  N

  Nguyễn Hồng Nhung

  27/01/2022

  Phật tử chùa Ba Vàng là người thật tu. Quy y Tam Bảo và nương tựa Phật – Pháp – Tăng chứ không chỉ là quy y trên danh nghĩa là giấy tờ mà là nương tựa để học, thực hành lời Phật dạy để được lợi ích chuyển hóa lỗi khổ niềm đâu chuyển hóa thân tâm để được lợi ích từ sự tinh tấn tu tập

 4. N
  N

  Nguyễn Hồng Nhung

  27/01/2022

  Cuội đời này không ai cứu được mình. Phật không cứu được mình nhưng đã đưa Pháp của Ngài đưa cho chúng ta thực hành để được lợi ích từ việc học hiểu và thực hành để có được lợi ích để chuyển hóa nghiệp lực

 5. N
  N

  Nguyễn Hồng Nhung

  27/01/2022

  Phật tử chùa Ba Vàng là người thật tu khi đã quy y Tam Bảo sẽ nương vào Chính Pháp Phật là nương tựa vào Phật – Pháp – Tăng sẽ chuyển hóa được tất vả những việc bất như ý trong cuộc sống.

Xem nhiều nhất trong chuyên mục