Phật tử CLB Cúc Vàng luôn hướng tâm thân cận Tam Bảo và bậc thiện tri thức

“Trong bát nạn tam đồ có nạn sinh trước Phật và sinh sau Phật, bởi nếu sinh trước và sinh sau Phật, chúng ta không gặp được Phật, không gặp được minh sư trong giáo Pháp của Phật dẫn đường. Cho nên, đó là ác nạn, ác nghiệp, khiến cho chúng sinh không thể giải thoát được. Vì thế, Phật tử chúng ta dù ở nơi đâu, xa đến mấy, dù ở trong hoàn cảnh nào, tâm chúng ta vẫn luôn mong muốn thân cận Tam Bảo để nghe học Phật Pháp và được hướng dẫn tu hành.” - Trích lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) trong buổi họp trực tuyến với Phật tử CLB Cúc Vàng ngày 27/01/Tân Sửu (11/3/2021).

Phật tử chúng ta dù ở nơi đâu, xa đến mấy, dù ở trong hoàn cảnh nào, tâm chúng ta vẫn luôn mong muốn thân cận Tam Bảo "Phật tử chúng ta dù ở nơi đâu, xa đến mấy, dù ở trong hoàn cảnh nào, tâm chúng ta vẫn luôn mong muốn thân cận Tam Bảo" - Trích lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)Tại các vùng đã kiểm soát được dịch bệnh, với tinh thần ham học hỏi, các Phật tử đã chuẩn bị vở, bút để ghi lại những điều quan trọng trong buổi họp Tại các vùng đã kiểm soát được dịch bệnh, với tinh thần ham học hỏi, các Phật tử đã chuẩn bị vở, bút để ghi lại những điều quan trọng trong buổi họpMong rằng, qua những chia sẻ của Cô chủ nhiệm trong buổi họp, các Phật tử sẽ nỗ lực, tinh tấn tu tập để hướng nguyện cầu cho dịch bệnh sớm được hóa giải để các Phật tử có thể về chùa nghe học Phật Pháp và được hướng dẫn tu hành Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô chủ nhiệm trong buổi họp, các Phật tử sẽ nỗ lực, tinh tấn tu tập để hướng nguyện cầu cho dịch bệnh sớm được hóa giải để các Phật tử có thể về chùa nghe học Phật Pháp và được hướng dẫn tu hành

Trong buổi họp, Cô chủ nhiệm đã chia sẻ, sách tấn các Phật tử về vấn đề tu tập, làm phận sự và đưa ra các định hướng mới phát triển CLB. Đồng thời, Cô cũng khuyến tấn các Phật tử tu tập, tụng kinh để tiếp tục hồi hướng cầu nguyện cho nạn dịch sớm có nhân duyên hóa giải để đất nước bình an, các Phật tử có thể về chùa tu tập định kỳ hàng tháng.

Tuy không được trực tiếp tham gia buổi chia sẻ, nhưng với tinh thần ham học hỏi, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng ở tại gia đã tùy duyên cùng nhau theo dõi buổi chia sẻ qua mạng Internet để có thêm kiến thức trong quá trình tu tập, làm phận sự tại đạo tràng Tuy không được trực tiếp tham gia buổi chia sẻ, nhưng với tinh thần ham học hỏi, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng ở tại gia đã tùy duyên cùng nhau theo dõi buổi chia sẻ qua mạng Internet để có thêm kiến thức trong quá trình tu tập, làm phận sự tại đạo tràngTheo dõi những chia sẻ sách tấn của Cô, các Phật tử đã nhanh chóng ghi chép lại để dễ dàng áp dụng trong công việc phận sự và tu tập Theo dõi những chia sẻ sách tấn của Cô, các Phật tử đã nhanh chóng ghi chép lại để dễ dàng áp dụng trong công việc phận sự và tu tậpPhật tử chăm chú lắng nghe những chia sẻ của Cô Phật tử chăm chú lắng nghe những chia sẻ của Cô

Tuy không được trực tiếp tham gia buổi chia sẻ, nhưng với tinh thần ham học hỏi, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng ở tại gia đã tùy duyên cùng nhau theo dõi buổi chia sẻ qua mạng Internet để có thêm kiến thức trong quá trình tu tập, làm phận sự tại đạo tràng.

Các bài nên xem: 

1,018 lượt xem
13/03/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ