Nhận biết, phân biệt về minh và vô minh

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem!

10,424 lượt xem
20/07/2021

Bình luận (6)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. L
  L

  Lê Thị Mai

  16/10/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tri ân công đức Cô Chủ nhiệm ạ

 2. Đặng Hồng Diệp

  13/07/2022

  Con xin thành kính tri ân công đức của Cô ạ! Trước con chỉ nghĩ rằng tu tập là phải đi chùa, phải ngồi tụng kinh niệm Phật mới là tu. Giờ đây trong từng niệm, hành động,… để nhận được thế nào là vô minh và minh. Rồi quán chiếu nhân quả trong từng việc, người,…đến với mình để từ bỏ tham ái phiền não để mong diệt khổ Con nguyện tinh tấn tu tập trong từng ý khởi, hành động khởi…cho đến ngày thành tựu Vô thượng Bồ đề ạ!

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Nam

  13/07/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tri ân công đức Cô chủ nhiệm. Con xin được tu theo lục hóa, xin được sự đồng ý của Cô ạ

 4. D
  D

  Diệu Hoa

  13/07/2022

  Cô trạch: Phật dạy, không thấy được khổ, con đường dẫn đến sự khổ là vô minh. Ta cứ mong cầu ngoài khả năng của mình nên ta khổ; mọi sự khởi tâm còn buộc ràng (tham đắm, tức tham ái, chấp, muốn mọi thứ ở thế gian) là khổ. Chỉ khi nhàm chán, từ bỏ hết mọi sự ràng buộc ở thế gian thì mới hết khổ, hết luân hồi. Xin thành kính tri ân công đức trạch Pháp của Cô!

 5. P
  P

  Phạm Thị Lan

  13/07/2022

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ! Con Xin tri ân công đức trạch Pháp của Cô CN về sự minh và vô minh giúp cho các phật tử hiểu đc thế nào là vô minh thế nào là minh, tham ái là khổ đoạn trừ tham ái sẽ hết khổ … con xin kính chúc Cô luôn có nhiều sức khỏe thân tâm an lạc trí tuệ sáng ngời để có thêm nhiều nhiều bài trạch Pháp nữa ạ !