Lợi ích của việc làm công quả tại chùa

Đức Phật dạy người cư sĩ, Phật tử tại gia có bổn phận hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho Tăng chúng tu tập cầu Thánh quả. Chính vì vậy, với lý tưởng “phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”, nhiều Phật tử, bạn trẻ đã sắp xếp thời gian lên chùa làm công quả với mong mỏi góp một phần công sức của mình giúp cho mọi người về chùa được hoan hỷ và đỡ phần công việc cho chư Tăng để có thời gian tu tập. Làm công quả tại chùa không chỉ mang lại lợi ích cho những người xung quanh, mà bản thân người làm công quả cũng sẽ được hưởng lợi ích rất lớn từ những việc làm đó. Vậy, đó là những lợi ích gì? Muốn đạt được lợi ích từ việc làm công quả thì phải có đầy đủ nhân duyên như thế nào?

>>> Phước báu khi về chùa làm công quả: Cho đi là còn mãi!

Câu trả lời trong video trên đây của Cô Phạm Thị Yến sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về lợi ích của việc làm công quả tại chùa để các bạn có thêm kiến thức và vững lòng tin hơn khi đến chùa làm công quả, gieo trồng phước báu cho mình và thiện căn cho mọi người xung quanh.

Phật tử ai nấy đều hoan hỷ khi được làm công quả tại chùa, được phụng sự Tam Bảo
Phật tử ai nấy đều hoan hỷ khi được làm công quả tại chùa, được phụng sự Tam Bảo

Các video bạn nên xem:

113 lượt xem
25/03/2020

Bình luận