Làm thế nào để nuôi dưỡng tâm xuất gia?

Câu hỏi 1: Đức Phật có dạy là : Bố thí một người đi xuất gia và tự mình đi xuất gia có nhiều phước. Và con cũng khởi được tâm đi xuất gia. Nhưng tính của con thì sớm nắng chiều mưa, con không biết làm thế nào để giữ mãi và tăng trưởng được tâm xuất gia ấy?

Câu hỏi 2: Con cũng muốn trong tương lai là có ý định là đi xuất gia. Nhưng mẹ con có bảo là : Mày cứ đẻ tao một thằng cháu, rồi mày muốn đi đâu thì đi. Theo Cô, con nên xử lý tình huống này như thế nào?

Câu hỏi 3: Thưa Cô, bọn con có thể phát nguyện đi tu từ bé được không? Và khi phát nguyện thì chúng con nên bạch thế nào ạ?

Câu hỏi 4: Con chào Cô, gia đình con sống ở vùng tà kiến. Từ bé, con đã có nguyện muốn đi xuất gia, đến khi lớn lên tu tập tại đạo tràng Bảo Yên và được về chùa làm công quả thì ý nguyện lớn hơn. Nhưng cha mẹ con đều tà kiến và không giác ngộ được Phật Pháp và không muốn cho con đi xuất gia và bắt con ở nhà lấy vợ. Một việc nữa, gia đình nhà ngoại con có hai người mất một lúc trong 1 năm. Khi con thấy sự việc này, con quán chiếu được sự khổ của cái thân sau khi mất đi về đâu? có được về cảnh giới an lành không, nên con rất muốn đi xuất gi. Con mong Cô chỉ dạy cho con cách nói chuyện với gia đình để con đi xuất gia?

Câu hỏi 5: Hiện tại, con đang là sinh viên năm 2, vì chỉ có một mình mẹ nên đối với gia đình con để lo học phí cho con học ở Đại Học con đang theo rất là cao. Con đang muốn sau này thành công phát triển kinh tế để lo cuộc sống cho mẹ, cho gia đình và giúp đỡ người xung quanh con, nhưng con lại thấy cuộc đời này rất khổ và con mong nguyện đi xuất gia. Hiện tại, con cảm thấy mông lung không rõ ràng, con kính bạch Cô chỉ dạy cho con với ạ.

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

721 lượt xem
30/04/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ