Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Kiên định tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng để hồi hướng giảm trừ thiên tai, dịch bệnh

Xem nhiều nhất trong chuyên mục