Gửi lời chúc mừng nhân mùa Vu lan

Kính thưa quý đạo hữu! 
Hằng năm, Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa của chúng ta thường tổ chức lễ tri ân nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu để hàng Phật tử chúng ta nương pháp thế gian, gửi tấm lòng tri ân đến Sư Phụ - người dìu dắt chúng ta đi trên con đường giác ngộ của Đức Phật; gửi lòng tri ân đến chư Tăng - Tăng đoàn phạm hạnh, ruộng phước lành lớn của chúng ta. Và trong buổi lễ tri ân đó, chúng ta gửi tấm lòng tri ân cùng quà tặng đến cha mẹ, đến các bậc lão liên trong Câu lạc bộ.

Kính thưa quý đạo hữu! Vì năm nay do dịch bệnh Covid-19, Câu lạc bộ không tổ chức được lễ tri ân nên đã tổ chức sớt bát cúng dường chư Tăng một tháng để tri ân công đức Tam Bảo, mang phúc lành này cầu hạnh phúc cho gia đình các Phật tử trong Câu lạc bộ, cầu mong cho đất nước, cho thế gian sớm vượt qua các ác nạn. Các Phật tử trong Câu lạc bộ đang tu tập tại chùa đại diện cho Câu lạc bộ làm các phận sự cúng dường này.

Kính thưa quý đạo hữu! Cha mẹ và những Phật tử cao tuổi là tấm gương, là động lực thúc đẩy sự tinh tấn tu tập, rèn sửa thân tâm của chúng ta. Đó là điều vô cùng quý báu. Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, Tâm Chiếu Hoàn Quán xin đại diện Câu lạc bộ gửi lời chúc tới tất cả các bậc cha mẹ của các Phật tử trong Câu lạc bộ, gửi lời chúc tới tất cả các đạo hữu Phật tử cao tuổi; nguyện được mạnh khoẻ, con cháu thảo hiền, luôn cố gắng tinh tấn nghe giảng Phật Pháp, áp dụng thực hành, giảm trừ phiền não, luôn được an vui. Chúc mong quý đạo hữu làm thật tốt bổn phận làm con để cha mẹ được hưởng an vui, hạnh phúc.

Cũng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu này, Tâm Chiếu Hoàn Quán sáng tác một bài hát gửi lời tri ân đến Đức Mục Kiều Liên, do lòng đại hiếu của Ngài đã khai mở nhân duyên thù thắng để Đức Phật dạy cho chúng sinh thực hành hiếu hạnh. Hằng năm, vào dịp chư Tăng an cư kiết hạ, sau ba tháng trau dồi giới đức, Phật tử với lòng kính tín, dâng phẩm vật cúng dường đem phúc lành trả hiếu cho cha mẹ báo đáp ân, trả nghĩa ân tiên tổ. Quý đạo hữu tuỳ duyên hát, bày tỏ lòng tri ân đến Tam Bảo, đến Đức Mục Kiều Liên, đến cha mẹ và tiên tổ.

Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng mong chúc quý đạo hữu một mùa Vu Lan tràn đầy công đức hiếu hạnh; cả nhà được tăng phúc, tăng duyên; gia đình được hoà hợp, con cháu được ngoan hiền, cùng nhau làm bạn lữ trong giáo pháp bất tử của Như Lai.

Lời bái hát: Vu Lan háo hiếu thâm ân

Vu Lan Bồn... Phật dạy...Mục Kiều Liên cứu mẹ. Xả vật tài, tứ sự cúng dường Tăng... 
Bà Thanh Đề...khi xưa...sống trên đời... 
Không tin nhân quả...bất kính Tam Bảo...xua đuổi chúng Tăng... 
Sau khi chết...bà rơi vào...địa ngục, chịu khổ đau, đói khát vô...cùng. 
Mục Kiều Liên rất đỗi xót thương... 
Vâng lời Phật dạy, Mục Kiều Liên thiết lễ... 
Cúng dường trai tăng, báo hiếu công sinh thành... 
Nhờ phúc lành cao quý...Thanh Đề...thoát địa ngục...sinh thiên...hưởng cuộc sống an lành. 
Noi đức hiếu, Mục Kiều Liên cứu mẹ... 
Mùa vu Lan đệ tử chúng con...Dâng phẩm vật, cúng dường chư Đại Đức... 
Xin thỉnh nguyện quý Ngài nạp thọ, mang phúc lành tế độ trần gian... 
Nguyện cầu cho cha mẹ bình an… Nguyện cầu cho con cháu Thảo Hiền… Nguyện cầu cho cửu Huyền Thất tổ...Nương phúc báu này, sớm được siêu sinh... 
Vu Lan Bồn, Mục Kiều Liên cứu mẹ... 
Vu Lan Bồn, trả nghĩa thâm ân... 
Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng... 
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ tát... 
Vu Lan Bồn...đệ tử chúng con...dâng phẩm vật cúng dường Chư Đại Đức… Mang phúc lành...trả nghĩa...thâm ân...

gui-loi-chuc-mung-nhan-mua-vu-lan-1

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,522 lượt xem
24/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ