Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Giác ngộ để phát quảng đại tâm khi tu tập hồi hướng hóa giải nạn nghiệp Covid-19

Với tình thương yêu của những người con Phật, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phụng sự theo tâm nguyện độ sinh của Sư Phụ cùng chư Tăng đã phát tâm tu tập để hồi hướng hóa giải nạn nghiệp virus Covid-19. Các Phật tử tinh tấn tu tập theo giáo lý nhân quả của Phật giáo, thực hành theo như lời đức Phật dạy tụng Kinh, lễ Phật, sám hối và làm các việc thiện lành khác trong thời gian ít nhất 49 ngày.
Khi tu tập, các Phật tử cũng được Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến sách tấn các về sự giác ngộ để phát quảng đại tâm, thật tâm sám hối, thật tâm yêu thương.

Lưu ý: Các Phật tử có thể phát nguyện hồi hướng công đức tu tập Bát Quan Trai Giới của tháng 3, 4, 5 cho nạn dịch này.

Các bài nên xem: 

129 lượt xem
05/04/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục