Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Đạo tràng có Phật tử tu tập tại 2 chùa, nên sách tấn thế nào?

Trước khi biết đến chùa Ba Vàng và tham gia vào CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, với tâm mong cầu được học Pháp, được tu tập, nhiều Phật tử đã tham gia tu tập ở những chùa khác trong một thời gian dài. Khi biết đến chùa Ba Vàng, biết về sự tu tập thanh tịnh của chư Tăng và lợi ích khi nhất tâm nương tựa vào Tăng đoàn tu tập đầu đà khổ hạnh. Nhưng do nhiều năm tu ở những chùa khác, nên các Phật tử chưa thể rời đi và tập trung tu tập chỉ một nơi, theo một chương trình được.
Với mong muốn khuyến tấn các Phật tử chuyên nhất tu tập để làm lợi ích cho bản thân, ban cán sự các đạo tràng đã đưa ra vấn đề và mong nhận được sự hướng dẫn, sách tấn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến.
Video trên đây là những chia sẻ của Cô về vấn đề này!

Các bài nên xem:

3 lượt xem
03/12/2020

Bình luận (0)