Cúng dường trường hạ mùa an cư, nguyện mong Tam Bảo thường trụ ở thế gian, làm lợi ích cho muôn loài

Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video. 

698 lượt xem
29/07/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ