Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cô Chủ Nhiệm Phạm Thị Yến Chia Sẻ Với Ban Điều Hành CLB Cúc Vàng

Trong mỗi cơ quan, tổ chức, người lãnh đạo có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của đoàn thể đó. Người lãnh đạo là người đề ra các chiến lược, hoạt động của tổ chức và là nơi gắn kết các thành viên. Người lãnh đạo cũng được ví như người thuyền trưởng, quyết định xem có đưa tàu rẽ sóng, vượt đại dương hay không?

Cũng vậy, CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa với sự tham gia của các Phật tử trong hơn 34 đạo tràng, thuộc 90 đạo tràng trên khắp các tỉnh, thành hiện đang tu học tại chùa Ba Vàng. Bởi thế, Ban Điều Hành CLB (bao gồm trưởng, phó các đạo tràng, trưởng, phó các ban) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong vấn đề tu học cũng như làm Phật sự.

Hiểu được tầm quan trọng của những người lãnh đạo như vậy, chiều ngày 19/07/2018 (tức ngày 07/06 năm Mậu Tuất), được sự cho phép của chư Tăng chùa Ba Vàng, cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đã có buổi hướng dẫn Ban Điều Hành trong CLB với chủ đề: Tu Tập Tinh Tấn Để Sinh Hỷ Lạc.

Xuyên suốt buổi nói chuyện, Cô chủ nhiệm đã nhấn mạnh rằng: Là trưởng phó đạo tràng thì điều quan trọng phải biết cách khuyến tấn các thành viên của mình năng chuyên cần tu tập và làm các việc phước lành. Mặt khác, trong khi làm Phật sự, Ban Điều Hành cần phải biết quán xét, tư duy công việc, tạo mọi điều kiện khích lệ, động viên để các thành viên được tinh tấn.

Muốn làm được điều này thì trước hết Ban Điều Hành phải bình đẳng trong các việc Phật sự, bình đẳng trong giáo hóa, phải tạo duyên để các thành viên được làm chủ, được phát triển thì mới khiến mọi người hoan hỷ và tinh tấn.

Hy vọng rằng dưới sự chỉ dạy của trên Sư Phụ cùng Đại Tăng, từ những lời sách tấn trực tiếp của Cô chủ nhiệm, Ban Điều Hành trong CLB sẽ có thêm tri kiến để dẫn dắt đại chúng tu tập, để các đạo hữu có được sự hỷ lạc khi tinh tấn thực hành Pháp của Phật và khi làm các công đức bố thí.

Xem thêm các tin tức Phật sự của Phật tử Phạm Thị Yến và CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

96 lượt xem
22/07/2018

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục