Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chọn thầy để học như thế nào cho đúng?

Sự tu tập của mỗi người Phật tử không bắt buộc ở tại một chỗ, một thầy. Có rất nhiều Phật tử vì muốn lợi ích trong tu tập cho mình, hay cảm thấy môi trường tu tập này không phù hợp cho mình mà chuyển từ chùa này qua chùa khác. Vậy lý do gì khiến người Phật tử ấy được phước báo, không bị quả báo? Còn lý do gì khiến chúng ta đi chùa này đến chùa khác lại bị quả báo, không được phước báo? Đó là do nghiệp lực và cách hành xử của mỗi người hay phụ thuộc vào người Thầy mà mình chọn để tu học?

149 lượt xem
19/09/2018

Bình luận (0)