Duyên giác ngộ Phật Pháp của mỗi người là khác nhau, vậy thì nên tu như thế nào để tất cả sau này đều có thể đoạn tận được tham, sân, si và các nghiệp đau khổ? Đây là thắc mắc của rất nhiều người mới quy y Tam Bảo, bén duyên với Phật Pháp. Hãy cùng tìm hiểu cách tu tập Phật Pháp như thế nào trong video dưới đây nhé!

Câu hỏi: Cháu chào Cô! Cháu vừa mới quy y Tam Bảo, cháu có câu hỏi xin được hỏi Cô là có bao nhiêu cách tu tập Phật Pháp và tu như thế nào ạ? Về mức độ ăn chay, đọc và niệm kinh, sống lương thiện tâm sáng từ bi để có thể chuyển kiếp vào các cõi theo như giáo lý nhà Phật đã nói ạ?

Quý vị và các bạn có thể tải và nghe bản MP3 tại đây

Xem thêm:
Pháp Môn Tịnh Độ Tu Như Thế Nào Cho Dễ Thành Tựu?
Người Mới Biết PHẬT Tu Như Thế Nào?

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *