Cách điều phục vọng tưởng để tư duy Pháp

Trong quá trình tu học Phật Pháp, việc nghe, tư duy và thực hành Pháp là tối yếu quan trọng ở mỗi người đệ tử Phật. Tuy nhiên, trong lúc tư duy Pháp, chúng ta thường khởi lên những tâm niệm xen ngang vào dòng tư duy, cắt đứt mạch tư duy của mình, khiến việc tư duy Pháp của mình khó được thành tựu. Trong nhà Phật gọi những tâm niệm xen ngang đó là vọng tưởng.
Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân và cách điều phục vọng tưởng để giúp cho chúng ta tiến tu trên con đường học Phật, xin mời quý vị và các bạn lắng nghe video sau đây!

Quý vị và các bạn có thể tải bản MP3 tại đây

Xem thêm:
Pháp môn tịnh độ tu như thế nào cho dễ thành tựu?
Người Phật tử tại gia giữ giới như thế nào trong thời đại 4.0

90 lượt xem
19/12/2019

Xem nhiều nhất