Chữa khỏi bệnh ung thư đại tràng bằng tâm linh!

Hương linh có oán kết là hiện tượng những chúng sinh mà chúng ta đã gây hại từ vô thủy kiếp, đủ nhân duyên nên đến báo oán chúng ta, tác động trên thân thể khiến cho mình bị ốm đau, bệnh tật, hay tác động trong cuộc sống hằng ngày như: gia đình không hạnh phúc, anh em bất hòa, con cái hư hỏng,… Vậy phải làm như thế nào để giải quyết được hiện tượng hương linh có oán kết này?

Bằng sự tinh tấn tu học và thực hành giới Pháp của Phật, việc chuyển hóa nghiệp qua pháp thỉnh hương linh có oán kết đã không còn xa lạ đối với những Phật tử hay các tín đồ tin và thực hành theo lời Phật dạy.

Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện chuyển hóa ung thư đại tràng bằng tâm linh.

Các bài nên xem:

-
aa
+
3,421 lượt xem
02/06/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ