Bài kinh: Nương Tựa Chính Pháp - Kinh Di Giáo

Trong thời gian Thế Tôn ở Tỳ Xá Ly (Vesàli), pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo:
- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu.

Rồi Thế Tôn, sau khi ở Tỳ Xá Ly cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả A Nan (Ananda):
- Này A Nan, chúng ta hãy đi đến làng Ba-lu-va (Baluvà).
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! Tôn giả A Nan vâng lời Thế Tôn.

Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến làng Ba-lu-va. Và Thế Tôn trú tại làng này.

Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo:
- Này các Tỷ-kheo hãy an cư trong mùa mưa xung quanh Tỳ Xá Ly tại chỗ có bạn bè quen thuộc và thân tín. Còn Ta sẽ an cư ở đây, tại làng Ba-lu-va.
- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Những Tỷ-kheo này vâng đáp Thế Tôn và tìm chỗ an cư mùa mưa xung quanh Tỳ Xá Ly tại chỗ có bạn bè quyến thuộc và thân tín. Còn Thế Tôn an cư tại làng Ba-lu-va.

Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, rất đau đớn, gần như muốn chết. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán. Thế Tôn tự nghĩ: "Thật không hợp lẽ nếu Ta diệt độ mà không có một lời với các đệ tử hầu cận Ta, không từ biệt chúng Tỷ-kheo. Vậy Ta hãy lấy sức tinh tấn, nhiếp phục cơn bệnh này, duy trì mạng căn và tiếp tục sống". Và Thế Tôn với sức tinh tấn, nhiếp phục bệnh ấy duy trì mạng căn. 

Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không bao lâu, đức Phật rời khỏi tịnh xá và ngồi trên ghế đã soạn sẵn, trong bóng mát của ngôi tịnh xá. Lúc bấy giờ tôn giả A Nan đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả A Nan bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn khỏe mạnh. Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn kham nhẫn, bạch Thế Tôn, thấy Thế Tôn bệnh hoạn, thân con cảm thấy yếu ớt như lau sậy, mắt con mờ mịt không thấy rõ phương hướng, dầu cho, bạch Thế Tôn, con được một chút an ủi rằng, Thế Tôn sẽ không diệt độ, nếu Ngài chưa có lời di giáo lại cho chúng Tỷ-kheo. 

- Này A Nan, chúng Tỷ-kheo còn mong mỏi gì nữa ở Ta! Này A Nan, Ta đã giảng Chánh pháp, không có phân biệt trong ngoài, vì này A Nan, đối với các Pháp, Như Lai không bao giờ là vị Đạo sư còn nắm tay (còn giữ lại một ít chưa giảng dạy). Này A Nan, những ai nghĩ rằng: "Như Lai là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo"; hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai" thời này A Nan, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo. Này A Nan, Như Lai không nghĩ rằng: "Ta là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo; hay "chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Ta" thời này A Nan, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo? Này A Nan, Ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến tám mươi tuổi. Này A Nan, như cỗ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng chằng chịt, cũng vậy thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây chằng. Này A Nan, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được thoải mái.

Vậy nên, này A Nan, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Này A Nan, thế nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác.

Này A Nan, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời; đối với các cảm thọ... đối với tâm... đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời. Này A Nan, như vậy vị Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác.

Này A Nan, những ai sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác, những vị ấy, này A Nan là những vị tối thượng trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi.

(Trích kinh Đại Bát Niết Bàn)

-
aa
+
3,806 lượt xem
23/02/2023

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. T
  T

  Trần Thị Hà

  07/05/2023

  Lời bài kinh Phật dạy thật là xúc động. "Tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa vào một Pháp gì khác, dùng chính Pháp làm ngọn đèn, dùng chính Pháp làm chỗ nương tựa". Lời Phật dạy thật là sâu sắc. Con nguyện gắng học theo những lời Phật dạy để được an lạc và hạnh phúc

 2. Ú
  Ú

  ÚT LAN

  15/04/2023

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT??? CON THẤM THÍA LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT. NGUYỆN SỐNG ĐỜI TỈNH THỨC, CHÂN THÀNH!!

 3. T
  T

  Trần Thị Hà

  04/04/2023

  Lời bài kinh Phật dạy thật là xúc động "Tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa vào một Pháp gì khác, dùng chính Pháp làm ngọn đèn, dùng Chính Pháp làm chỗ nương tựa". Lời Phật dạy thật là sâu sắc. Con nguyện gắng học theo những lời Phật dạy để được an lạc và hạnh phúc