Kinh Di Giáo - Năm Giác Quan

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, lúc mới Chuyển pháp luân độ ông A-nhã Kiều-trần-như, đến khi thuyết pháp lần cuối cùng độ ông Tu-bạt-đà-la. Khi những người đáng độ đã độ hết rồi, ở giữa hai cây Sa-la, Ngài sắp nhập Niết-bàn. Bấy giờ là nửa đêm, khắp nơi yên lặng không một âm thanh gì, Phật vì hàng đệ tử mà lược thuyết những chỗ cốt yếu trong giáo pháp.

...Tỳ-kheo các ông! Đã có thể trụ yên nơi giới rồi, nên chế ngự năm căn, chớ để phóng dật, chạy theo năm dục. Ví như người chăn bò, cầm gậy canh giữ, chẳng để cho tự do chạy bậy, xâm phạm ruộng người.

Nếu buông thả năm căn, chẳng những là chúng chạy theo năm dục không có giới hạn, không thể chế ngự được, lại như ngựa dữ không dây cương kiềm chế, sẽ lôi người xuống hầm hố. Như bị giặc cướp làm hại, chỉ khổ một đời này thôi, nhưng bị giặc năm căn gây hại, khổ nạn kéo dài nhiều kiếp, lại rất nặng nề, không thể không thận trọng.

Vậy nên người có trí chế ngự các căn, chẳng hề tùy theo; phòng giữ như giặc cướp, không để buông thả. Nếu buông thả ra, chẳng bao lâu ắt phải diệt mất vì xúc chạm.

...Tỳ-kheo các ông! Thường nên hết lòng chuyên cần cầu học đạo giải thoát. Hết thảy các pháp động và bất động ở thế gian đều là tướng bại hoại, chẳng an ổn. Các ông thôi đừng nói gì nữa. Thời giờ sắp qua, ta sắp diệt độ. Đây là những lời dạy dỗ cuối cùng của ta vậy.

-
aa
+
5,730 lượt xem
17/03/2024

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. H
  H

  Hoàng Thị Lý

  26/03/2024
  Con xin thành kính đảnh lễ tri ân ân đức vô lượng của Đức Thế Tôn ạ.
 2. n
  n

  nguyễn thị huyền

  26/03/2024
  Con xin thành kính tri ân Đức Phật đã nhập Niết bàn để lại cho chúng con được nghe bài kinh pháp để chúng con biết cách tu tập nương tự Phật pháp. Qua lời truyền giảng của Sư Phụ và đại Tăng chùa Ba Vàng đã cho chúng con nương tự tu tập cầu Vô thượng bồ đề sống cuộc đời an vui hạnh phúc. Con xin thành kính tri ân đại Tăng chùa Ba Vàng ạ.