Bài học từ con trẻ - Nhận diện và phát triển hạt giống tinh tấn của chính mình

Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được nghe lời trạch giảng của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán).
Các bài nên xem:

797 lượt xem
03/03/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ