Bài hát: Tu sĩ núi rừng đón xuân

 

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Ca sĩ Quang Định cùng vũ đoàn Athena

Biên đạo múa: Khánh Ly


Lời bài hát:

Núi Thành Đẳng xuân về mù sương
Thấp thoáng rồng bay mái chùa Ba Vàng ẩn hiện
Xuân về xuân về
Dòng người tấp nập hương khói quyện bay
Âm vang, âm vang
Linh thiêng, linh thiêng
Tiếng kinh cầu trầm bổng
Thì thầm thì thầm
Tiếng nguyện cầu đầu xuân
Tấp nập dòng người áo quần khoe sắc đón xuân.
 
Trầm lặng, trầm lặng
Những bước chân thiền định, tu sĩ núi rừng vào xuân
Mây vờn, gió thổi, mưa bay
Bản nhạc xuân núi rừng
Nâng bước chân thiền định
Tu sĩ núi rừng vào xuân.
 

An nhiên, an nhiên, an nhiên, 

an nhiên trên đỉnh núi cao

bạn cùng mây, gió, mưa,

tu sĩ núi rừng vào xuân.

Bạn cùng mây, gió, mưa, 

tu sĩ núi rừng vào xuân.

 

Núi Thành Đẳng xuân sang.

Núi Thành Đẳng xuân sang.

Núi Thành Đẳng xuân sang.

Tu sĩ núi rừng đón xuân.

Núi Thành Đẳng xuân sang.

Tu sĩ núi rừng đón xuân. 

 

Khả ái thay núi rừng

Chỗ người phàm không ưa

Vị ly tham ưa thích

Vì không tìm dục lạc.

 

Núi Thành Đẳng xuân về mù sương

thấp thoáng rồng bay, mái chùa Ba Vàng ẩn hiện.

Xuân về xuân về

dòng người tấp nập, hương khói quyện bay.

Âm vang, âm vang,

linh thiêng, linh thiêng,

tiếng kinh cầu trầm bổng.

 

Thì thầm thì thầm

tiếng nguyện cầu đầu xuân...

tấp nập dòng người áo quần khoe sắc đón xuân.

 

Trầm lặng, trầm lặng...

những bước chân thiền định

tu sĩ núi rừng vào xuân.

Mây vờn, gió thổi, mưa bay

bản nhạc xuân núi rừng.

Nâng bước chân thiền định

tu sĩ núi rừng vào xuân.

 

An nhiên, an nhiên, an nhiên, an nhiên trên đỉnh núi cao

bạn cùng mây, gió, mưa… 

tu sĩ núi rừng vào xuân,

bạn cùng mây, gió, mưa

tu sĩ núi rừng vào xuân.

Núi Thành Đẳng xuân sang.

Núi Thành Đẳng xuân sang.

Núi Thành Đẳng xuân sang.

Tu sĩ núi rừng đón xuân.

Núi Thành Đẳng xuân sang.

Tu sĩ núi rừng đón xuân. 

Những bước chân thiền định

những bước chân thiền định.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/1qzGCTcl0hvczz-8lXR8OrDkuMbsVpO2d/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,920 lượt xem
19/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ